O Nama

KOLIKO POSTOJIMO
           «ANEX» je osnovan 14.12.1990. godine kao DOO. U procesu vremena je preregistrovan u mešovito društvo sa stranim ulagačem firmom «IVAL».

ČIME SE BAVIMO
             Po osnivanju «ANEX» je uglavnom projektovao i izvodio radove na opremanju poslovnih prostorija, lokala, stanova i vila (enterijerski radovi), o čemu imamo veliki broj referenci, fotografija mnogih izvedenih objekata.
            Tokom godina, sve do 1995, kada smo otpočeli finansiranje stambenog objekta u Dalmatinskoj 23 u Beogradu, stekli smo zavidnu reputaciju u Beogradu, po pitanju projektovanja i realizacije enterijerskog opremanja objekata.
           Izbor lokacija za izgradnju je od velikog značaja tako da je naše preduzeće fokusirano uglavnom na atraktivnije delove grada.
           Objekti koje smo do sad podigli su uglavnom na dobrim lokacijama kao što su: centar grada, Dedinje, Banovo brdo i sl.
           Takođe želimo istaći da smo u Beogradu projektovali i izveli radove na mnogim enterijerskim adaptacijama prodavnica, lokala i poslovnih prostora, kao i u Nišu i Banja Luci (videti reference objekata koje smo izgradili ili opremili u periodu od 16 godina poslovanja preduzeća).

O PREDUZEĆU
           Trenutno, naše preduzeće raspolaže sa 17 službenika, od kojih su pet arhitekte na poslovima projektovanja i nadzora, troje sa visokom stručnom spremom ali ne iz oblasti građevinarstva, već na poslovima prevođenja, knjigovodstva i organizacije poslovanja, a preostali kadar je u funkciji izgradnje objekata (majstori).

SA KIM SARAĐUJEMO
           ANEX, do sada uglavnom posluje sa podizvođačima - kooperantima s kojima ima saradnju dugi niz godina na obostrano zadovoljstvo, jer je to jedini način da se objekat završi uspešno i na vreme bez naknadnih radova i produženih rokova.

PRODAJA NEKRETNINA
           Prodaja nekretnina se uobičajeno vrši neposredno preko naše firme, a povremeno i preko akvizitera.
           U proteklom periodu poslovanja naša firma je stekla ugled u izgradnji stanova s obzirom da svi naši objekti mogu da se smatraju kao stambene jedinice «visokog» nivoa stanovanja. To podrazumeva da su svi unutrašnji radovi, materijali i oprema visokog kavaliteta koji zadovoljava probirljiv ukus kupca.
           Sve više se na tržištu pojavljuju preduzeća koja se uglavnom bave izgradnjom stanova ili poslovnih prostora. Međutim, ne smatramo da su nam te firme ozbiljna konkurencija i pored «agresivnog» nastupa na tržištu jer na bazi analize koju smo uradili, utvrdili smo da osnivači tih preduzeća nisu «ljudi iz struke» i kao takvi nisu u mogućnosti da kvalitetno sagledaju sve faze i probleme na koje se nailazi tokom izvođenja predmetnih objekata, za razliku od naše firme «ANEX» koja je osposobljena za projektovanje i izvođenje radova u ovoj oblasti.
           Naša firma i pored oštre konkurencije zadržava stabilnu poziciju koju je i pre imala, jer reference i šesnaestogodišnji rad isključivo u građevinarstvu obezbeđuju adekvatno mesto među konkurentima.